Tự hào là thương hiệu Việt Nam
Menu

KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và thương mại Tài Phát

 KINH NGHIỆM SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY


1. Các công trình đã và đang thực hiện:
Cung cấp chiller và lắp đặt tại Nhà máy sơn Hải phòng
Cung cấp và thi công hệ thống điều hòa trung tâm VRV Toshiba tại Nhà
Máy Sơn Hải Phòng

Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa trung tâm VRV Toshiba tại chi cục
thuế Hải An – Hải phòng

Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa trung tâm VRV Toshiba tại chi cục
thuế Ba vì

Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa trung tâm VRV Toshiba tại chi cục
thuế Hải dương

Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa trung tâm VRV Toshiba tại chi cục
thuế tỉnh Bắc Giang

Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa Carrier tại nhà máy ác quy Tia sáng
Cung cấp và Thi công hệ thống điều hòa Carrier nhà máy bột giặt VILACO
Thi công Hệ thống siêu thị HAPRO ( Đông anh, Châu quỳ, Sài đồng, Câu
đuống )

Thi công Hệ thống siêu thị INTIMEX ( Định công, Phố nối)
Bảo trì hệ thống điều hòaTrung tâm hội nghị Quốc gia
Bảo trì Ngân hàng Công thương- chi nhánh Lý thường Kiệt
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại Tòa nhà Thành Nam
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại Tòa nhà Viễn đông
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại Tòa nhà TTC
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại Tòa nhà Hoàng linh
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại Tòa nhà Âu việt
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại tòa nhà V Buding
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại tòa nhà Thành nam
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại nhà máy in Tiến bộ
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại tòa nhà LILAMA 10
Bảo trì METRO Hải phòng
Bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba tại tòa nhà Tổng Cục Đường Bộ
Bảo trì hệ thống chiller Học Viện Khoa học xã hội và Nhân Văn
Bảo trì hệ thống chiller Chi Cục Văn Thư Lưu Trữ.


Hà Nội. Ngày 22/03/2019.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TÀI PHÁT

 

Tin liên quan